Imprezy szkolne 2017/2018

O szkole

Historia szkoły

W grudniu 1948 r decyzją Inspektoratu Szkolnego w Opatowie została zorganizowana w Ostrowcu Św. Szkoła Specjalna dla dzieci opóźnionych i zaniedbanych w rozwoju umysłowym. Pełna nazwa placówki brzmiała: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego nr 7. Obejmowała nauką dzieci z kl. II i III. Początkowo, mieściła się w budynku SP nr 2, skąd po 2 miesiącach pracy władze miasta przeniosły ją do budynku SP nr 6, natomiast w 1950 r szkoła otrzymała własny budynek przy ul Słowackiego 7.
Po 15 latach funkcjonowania szkołę przekształcono w Państwowy Zakład Wychowawczy ze Szkołą Specjalną oraz internatem, dyrektorem, którego został Ignacy Myśliwiec.
W roku szkolnym 1967/68 władze miasta przydzieliły Szkole Podstawowej Specjalnej cztery sale w budynku przy ul. Iłżeckiej 46.

Z dniem 1.09.1970 r przy Państwowym Zakładzie Wychowawczym utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną, która mieściła się przy ul. Polnej 54. O przyjęcie mogli starać absolwenci SPS, którzy nie mieli jeszcze ukończownych18 lat. W październiku 1976 r na terenie PZW została utworzona „klasa życia”.
Rok szkolny 1979/80 niesie za sobą kolejne zmiany lokalizacji placówki. Tym razem została przeniesiona do budynku na ul. Kuźnia 54.
W 1981 r PZW przejął w użytkowanie obiekt po byłej jednostce wojskowej przy ul. Samsonowicza – obecnie Gulińskiego. Trzy lata później PZW zmienił nazwę i od 1.09.1984 zaczął funkcjonować jako Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dyrektorem którego został dotychczasowy dyrektor PZW Romuald Węgłowski.

Od  1991 r. do 31.08.2012  funkcję tę sprawował Zdzisław  Banaszewski.

Od 01.09. 2012 do 31.08.2015 dyrektorem Ośrodka był Krzysztof Hapczyn.

Od 01.09.2015 r. funkcję sprawuje Andrzej Skrzypczak.
 

Aktualności

Kontakt

  • Wpisz tutaj nazwę szkoły
    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim, oś. Słoneczne 48
  • 412474720

Galeria zdjęć