Imprezy szkolne 2017/2018

Rekrutacja

Zasady rekrutacji do szkoły

 

Wykaz dokumentów niezbędnych

do przyjęcia do SP i Gimnazjum Specjalnego

 

 1. Orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego
 2. Odpis arkusz ocen lub swiadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla z zaświadczeniem z egzaminu OKE
 3. Karta przekazania ucznia
 4. Odpis skrócony aktu urodzenia
 5. Potwierdzenie stałego meldunku
 6. Nr pesel
 7. Opinia wychowawcy
 8. Wywiad środowiskowy
 9. Karta zdrowia ucznia
 10. Zgoda rodziców
 11. 2 zdjęcia
 12. Książeczka ubezp. rodzinna (do wglądu)
 13. Telefon kontaktowy
 14. Podanie o przyjęcie do internatu

 

 

Wykaz dokumentów niezbędnych

do przyjęcia do ZSZ Specjalnej

 

 1. Świadectwo ukończenia gimnazjum
 2. Zaświadczenie z egzaminu OKE
 3. Życiorys
 4. Podanie
 5. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 6. Odpis skrócony aktu urodzenia
 7. Nr pesel
 8. Opinia wychowawcy
 9. Wywiad środowiskowy
 10. Orzeczenie lekarza medycyny pracy

      o przydatności do zawodu

 1. Karta zdrowia ucznia
 2. Zgoda rodziców
 3. 3 zdjęcia
 4. Książeczka ubezp. rodzinna (do wglądu)
 5. Telefon kontaktowy
 6. Zaświadczenie dla celów  sanitarno-epidemiologicznych (w zawodach gastronomicznych)
 7. Poświadczenie stałego zameldowania
 8. Podanie o internat

Aktualności

Kontakt

 • Wpisz tutaj nazwę szkoły
  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim, oś. Słoneczne 48
 • 412474720

Galeria zdjęć